W czasie tych zajęć rozwijamy słuch, wzrok i
motorykę. Ćwiczymy przy muzyce, rysujemy, poznajemy litery i cyfry… Taka nauka nigdy nie jest nudna!